تبلیغات
ღஜ روزهــاے تنهــایے مטּღஜ - عـاـشــقـاـنـه ے فـاـطـــــمـهـ.....

عـاـشــقـاـنـه ے فـاـطـــــمـهـ.....

ایـن گلــویـم را هـر از گــاهــی بــایـد ...
بتــراشمـ تــا بـرای دلتنگـی هــایــ تــازه جــا بــاز شـود ..

دلتنگــی هــایـی کــه مـی تــواننـد
آدمـ را خفــه کننــد...


[ دوشنبه 9 شهریور 1394 ] [ 06:32 ق.ظ ] [ fatima bahri ]